a
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA w Prudniku
ul. Prężyńska 1, 48-200 Prudnik
REGON 000439724
KRS 0000029090
NIP 755-000-67-15


Sekretariat
tel. (77) 436 32 81
fax (77) 436 32 82

Dział Handlu
tel./fax (77) 436 35 17
tel. 668 683 826
e-mail: katarzyna.lis@mleczarnia.com

Dział Skupu
tel. (77) 436 88 05

Księgowość
tel. (77) 436 32 81


www.mleczarnia.com

Znajdź nas na:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Usprawnienie procesu produkcji poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń w zakładzie w Łambinowicach mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: wzrost wartości dodanej firmy.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu usprawnienie procesu produkcji poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń w zakładzie w Łambinowicach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: wzrost wartości dodanej firmy.