Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku rozpoczęła swoją działalność dnia 20.01.1946 roku. Została wpisana do rejestru jako Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza „Samopomoc Chłopska” w Prudniku postanowieniem Sądu Okręgowego w Nysie z siedzibą w Prudniku z dn. 06.08.1946r. ( Sygn. akt IRS I/26 siedziba Prudnik woj. Śląsko-Dąbrowskie).

Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza jest reaktywowaną firmą „Neustadter Molkerei eingetragene Goessenschaft mit beschrankter haftplicht in Neustadt O/S”.

Główny jej teren działalności stanowiły miasto Prudnik oraz gminy: Długie Mosty, Lubrza, Rudziczka, Śmicz, Biała, Łącznik i Strzeleczki. Zarząd był trzy osobowy natomiast Rada Nadzorcza

Ważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na rozwój spółdzielni:
 • 20.01.1946r. utworzenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Samopomoc Chłopska”.
 • 05.04.1950r. nakazem 442/50 wydanym przez Zarząd Miejski został przydzielony sklep z przeznaczeniem na pijalnie mleka.
 • 09.04.1953r. Sąd Powiatowy dokonał wpisu do Rejestru Spółdzielni nr RSI I 26/10, że uchwałą Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczego
  w Warszawie z dn. 18.12. 1950r. Wykonanie Uchwały Prezydium Rządu o zmianie struktury organizacyjnej i usprawnieniu gospodarki mlecznej postanowiono zbyć majątek Okręgowej Mleczarni Spółdzielczej w Prudniku w całości na rzecz Centralnego Związku Przemysłu Mleczarskiego.
 • 10.06.1957r.odbyło się zgromadzenie członków w sprawie reaktywowania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku.
 • 15.07.1957r. protokołem zdawczo – odbiorczym Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego w Opolu Zakład Mleczarski w Prudniku przekazano Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej obiekty, w których do dziś jest prowadzona działalność.
 • 31.03.1964r. przejęcie przez OSM w Prudniku Spółdzielni Mleczarskiej w Ścinawie.
 • 10.03.1968r. przejęcie przez OSM w Prudniku Spółdzielni Mleczarskiej w Głogówku.
 • 31.12.1975r. przekazanie oddziału w Głogówku do OSM Krapkowice.
 • 01.04.1976r. przejęcie przez OSM w Prudniku zakładu w Łambinowicach.
 • 01.01.1989r. oddanie do użytkowania nowej twarożkarni w oddziele w Łambinowicach.
 • 02.02.2000r. początek prac modernizacyjnych w pomieszczeniach socjalnych.
 • 20.05.2003r. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przystąpieniu do Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie.
 • 12.11.2003r. wprowadzenie systemu jakości HACCAP w zakładzie.
 • 05.02.2004r. uzyskanie certyfikatu na system zarządzanie bezpieczeństwem żywności przedsiębiorstw – HACCAP.
 • 31.03.2004r. zakończenie prac dostosowujących zakład do wymogów stawianych przez Unię Europejską.
 • 26.04.2004r. decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zakwalifikowaniu zakładu do prowadzenia sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, nadanie
  nr. weterynaryjnego i dopuszczenia zakładu do produkcji mleka spożywczego i przetworów mlecznych.